Loading…

Thời gian làm việc: 9:00AM - 8:00PM

Welcome to Jasmine Spa


Tẩy lông

Tẩy lông

Full leg                                    VND 480.000(+ +)                 

Half leg                                   VND 290.000                         

Half leg up                              VND 350.000                         

Under arm                               VND 140.000                        

Full arm                                   VND 390.000                        

Half arm                                  VND 220.000                         

Bikini                                      VND 330.000                        

Upper lip                                 VND   50.000                         

Eyebrow                                  VND   110.000

Back                                        VND 385.000                        

Brazillian                                 VND 500.000 (+ +)             

 Chest                                       VND 450.000 (+ +)

Sản phẩm nổi bật


Luôn sử dụng những sản phẩm chất lượng tốt nhất - nguồn gốc uy tín

Dịch vụ nổi bật


Để Lại email liên hệ

Để được nhận tin tức làm đẹp và khuyến mãi mới nhất